TV: S-Link

L turism 4.0

Mercui, 13.03.2024 da les 20:50-21:05

L setor turistich te noscia valèdes l'à na gran lèrga, tant da tor ìte semper più inovazions. Rua donca ence da nos l turism 4 pont 0; n turism semper più "smart" che l se empreval di progresc tecnologics per portèr inant de neva prospetives per l davegnir. Program de Cinzia Pistoia, a cura de Anna Mazzel