RF: Ladinia live

Miora la mobilità a Sèn Jan

Mertesc, 28.06.2022 dales 13:45-14:00

Tel comun de Sèn Jan, aldò de na scontrèda fata i dis passé, se à rejonà de coche se pel miorèr l servije de mobilità vardan de desfrutèr tel concret i servijes ja en pé col didament ence di sistemes digitèi. N rejonon con l'ombolt Giulio Florian, conduzion Cinzia Pistoia