RF: Dai creps dl Sela

Lia per l artejanat artistich de Sëlva

Lunesc, 27.06.2022 da la 19:05-19:30

Atività y program di scultëures y artejans artistichs de Sëlva che tres la lia mostra si lëur y si mpëni tl ciamp dl ziplè y nia me. Ntervista cun l sëurastant dla lia Roland Perathoner. Program de Leo Senoner