TV: Scenar ert y cultura

Franco Ghetta y Alessandro Tamion - Bruno Maruca

Mertesc, 20.08.2019 da les 20.50-21.06

Franco Ghetta y Alessandro Tamion ie doi architec de Vich cun na gran vijion dan i uedli. Do si pascion se ascuend dantaldut la sensibltà cun chëla che i proa a mantenì l'architetura tipica de nosc raions, ma zënza perchël renunzië ala prospetiva dla modernità.
La paroles che sbriscia ora dai pensieres labirintics de n jëunn de vint ani, mët Bruno Maruca sun papier. Mpue poet, mpue scritëur, ma dantaldut testimone de sensazions y de n tëmp che se muda for plu aslune.

N program de Ivan Senoner y Jan Piere Karbon
a cura de Leo Senoner