TV: Scenar ert y cultura



Juebia, 03.02.2022 da les 20.50-21.02

Program y cunzet: Ivan Senoner, tai: Hans Peter Karbon, a cura de Leo Senoner