RF: Dai creps dl Sela

Domenia, 19.03.2017 da les 19.05-19.30

Mudé l'ëura (Sommerzeit)

Ai 26 de merz scumëncia l'ëura da dinstà. Minonghes y reflescions.

Program de Alex Runggaldier