RF: Dai creps dl Sela

Vender, 24.02.2017 da les 19.05-19.30

N pelegrinasc sun la via Francigena
Giuliano Delucca conta de si speriƫnzes.

Trasmiscion de Alex Runggaldier