RF: La copa dal café

Legrëza

Domenia, 05.01.2020 da les 12.45-13.00

Da for ie la jënt cherdeda a viver tla legrëza y cuntentëza. Ma co fe? Me sce n fej cuntënc i autri, l à duc bona.

Program de Hugo Senoner