RF: La copa dal café

Ulentariat

Domenia, 28.02.2021 da les 12:45-13:00

Nia i prufescionisc salva l'umanità tl bujën, ma la jënt che fej ulentariat per l bën dla jënt.
Program de Hugo Senoner