RF: La copa dal café

Domenia, 22.10.2017 da les 12.45-13.00

Muciadives

Sun nosc mond iel bën 65 milions de persones che mucia. Chëla persones che se n va da si ncësa, ajache la cundizions de vita ne n'ie nia da tenì ora y ëi va perchël a crì zeche de miec, zënza ne savëi avisa cie che ti aspieta.

Program de Konrad Senoner