RF: Dai creps dl Sela

Erika Mussner y le cianté

Juebia, 29.08.2019 da les 19.05–19.30

Na ciaculada cun la sopranista gherdëna Erika Mussner, por baié dla profesciun da ciantarina y dl'insegnamënt.

Program de Esther Videsott