TV: Cult rituai da inier y incö

Mercui, 30.01.2019 da les 20.50-21.06

San Blaje

San Blaje: Le sant dl me tl col vëgn veneré da vedlamënter incá tles valades ladines. Tres ciamó se abina tröpa jënt te dlijia por se perié ca la benedesciun cuntra chësta maratia.

Program de Daria Valentin y Hanspeter Karbon
a cura de Alessandro Dapunt