RF: Dai creps dl Sela

De viac tl mond dla mujiga moderna: Jenni Perathoner

Domenia, 05.07.2020 da les 19:05-19:30

La mujiga ie n elemënt mpurtant tla familia de Jenni Perathoner de S.Cristina. Ëila à da for na gran pascion per l suné y l cianté. Ultimamënter ala metù man de scri cianties, a les tò su y les mëter su i socials. Na ciaculeda cun na jëuna creativa y plëina de mujicalità.

Trasmiscion de Georg Mussner

Foto: Jenni te si studio de registrazion