RF: Cuartet leterer

Lunesc, 11.09.2017 da les 19.05-19.30

Cuartet leterer – Leo Tuor

L cuartet leterer dl radio ladin dla RAI metù adum da Rut Bernardi, Ingrid Runggaldier, Roland Verra y Mateo Taibon rejona chëst'iede dl scritëur grijon Leo Tuor y de si opera dal titul "Settembrini. Veta e meinis"

L "Cuartet" se mbincia de descedé ti ascutadëures la ueia de liejer libri nce per ladin.