RF: Cuartet leterer

Lunesc, 27.03.2017 da les 19.05-19.30

Ivan Senoner, L fova n iede te Gherdëina

Program de Rut Bernardi
a cura de Leo Senoner

L "Cuartet" se mbincia de descedé ti ascutadëures la ueia de liejer libri nce per ladin.