RF: Dai creps dl Sela

Vender, 26.05.2017 da les 19.05-19.30

"Das Original"

La Böhmische de S.Cristina à dat ora na CD nueva cun truepa polches, marces y d'autri pec drët uriginiei.

Trasmiscion de Georg Mussner

Fotografia tuta dala plata web