TV: Trail spezialMercui, 26.02.2020 da les 20.50-21.05

Cunsëies per smëndrì l pericul sun i purtoies. Testimonianzes da plu da giut y la situazion atuela. A cura de Armin Moroder.