RF: Dai creps dl Sela

Domenia, 02.04.2017 da les 19.05-19.30

"Tëmp de pesc, tëmp de viera"

Chësc ie l titul de n liber de anda Babi Pitschieler da Nudrëi y dat ora dala Union di Ladins de Gherdëina.

Trasmiscion de Alex Runggaldier