RF: Dai creps dl Sela

Dumenia, 28.01.2018 da les 19.05-19.30

Jëuni de Mujiga de Gherdëina: Cunzert per I 50 ani

N ucajion dla festa I 50 ani di Jëuni de Mujiga de Gherdëina – festa metuda a jì dan avisa n ann - iel unì metù a jì n bel cunzert de iubileum cun truep musizisc' y ciantarins de Gherdëina.
Nscila pudrons audì ntant chësta trasmiscion la piantista Judith Piccolruaz, la familia Ploner, l Ensemble Gherdëina a 8 y n cuintett dl'Urchestra Haydn

Na trasmiscion de Georg Mussner